Indahnya Cinta dalam Naungan Manhaj Salaf 2


     
 Alhamdulillah atas nikmat cinta yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Denganya ia kabulkan doa, ia mudahkan kesulitan dan dengan cintanya pula Allah ampunkan hamba berlumur dosa yang ingin bangkit dari lembah hitam kemaksiatan. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah dan qudwah kita. Rasul yang mulia, yang mengajak manusia kepada jalan Allah azza wa jalla dengan kelembutan.

   Sebagai seorang hamba kami sangat bersyukur atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita semua. Bagaimana kita tidak bahagia, sedangkan kita diberikan lampu terang ditengah gelapnya ruang akhir zaman. Islam telah menunjukan kepada kita jalan-jalan kebenaran. Tak terlewatkan semua aspek hidup ini dari tuntunan din,  dari sekedar urusan dapur sampai mengelola negri yang makmur. Sungguh Allah Subhanahu wa ta’ala telah menerangkan semuanya melalui lisan Nabinya.

  Alhamudulillah Allah telah menyatukan kami di hari bahagia dengan ikatan cinta suci yang mulia. Ahad, 1 Februari 2015, Kuucapkan ikrar cinta diiringi rahmat Allah yang menambah hikmat dan kesakralan prosesi akad. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dalam kehidupan baru kami sebagaimana Allah berikan rahmatnya di hari pernikahan kami.

Rynisma’u

Pagi yang sejuk, 6 Februari 2015 

Baca juga : Indahnya Cinta dalam Naungan Manhaj Salaf 1

Posting Komentar untuk "Indahnya Cinta dalam Naungan Manhaj Salaf 2"